A Rubí ja tenim Junta Rectora

Després del procés electoral per escollir els membres de la junta els dies 19, 20, 21 i 22 de novembre d’aquest 2021, ja hem contituit la Junta Rectora. Els membres i càrrecs electes d’aquesta Junta som:

 • Albert Sorrosal (president)
 • Raquel Ferrero (secretària)
 • Gemma Masferrer (tresorera)
 • Agustí Dosaiguas (vocal)
 • Jep Quintas (vocal)
 • Gerard Forcada (vocal)
Iniciem així una nova etapa del Consell Local de Rubí.

Consells Locals de la República

Què són?
Els Consells Locals per la República són un projecte nascut per iniciativa de la societat civil. Així, el 12 de gener de 2019 l’Assemblea Nacional Catalana va acordar impulsar-ne la creació amb l’objectiu de fer República Catalana des del territori. A redós d’aquesta proposta, alguns Consells Locals van iniciar proves pilot. El 30 de setembre de 2019, els i les electes del municipi d’Amer van acordar constituir-se en Consell Local per la República. Una quarantena de Consells Locals estan en fase de constitució arreu del país, amb formes de constitució diverses.

El Govern del Consell de la República, reunit el passat 1 d’octubre, rep amb entusiasme aquestes iniciatives i acorda donar un impuls al desplegament dels Consells al conjunt del territori, establint uns criteris per establir-hi una vinculació directa.

La relació amb el Consell de la República
La relació dels Consells locals amb el Consell esdevé clau per dotar de fortalesa estratègica al conjunt de la xarxa de Consells i d’orientació compartida i coordinada d’accions i projectes.

Els Consells locals per la República signaran una “Carta de compromís” elaborada des del Consell per la República (Consell de Govern), que determinarà, entre d’altres qüestions, els objectius i finalitats polítiques dels Consells locals i els seus principis de funcionament.

Funcions i objectuius dels Consells Locals

 • Impulsar estratègies per a la plena instauració de la República Catalana.
 • Col·laborar amb totes les accions institucionals i de la societat civil que tinguin com a objectiu la plena instauració de la República.
 • Reconèixer el Consell per la República, en tant que institució lliure i sobirana que té la missió d’assolir la independència efectiva de Catalunya, com a única institució legítima per a regular el seu funcionament.
 • Exercir com a espai de representació política lliure i sobirà en el municipi (o en el seu àmbit de representació, en cas que aquest no sigui municipal), no limitat pels poders de l’estat espanyol.
 • Promoure la unitat d’acció estratègica en el seu àmbit territorial per a la plena instauració de la República.
 • Promoure la inscripció al Consell.
 • Dinamitzar la participació dels inscrits al Consell: consultes, processos participatius.
 • Contribuir a l’organització de les eleccions a l’Assemblea de Representants.
 • Col·laborar en les accions de diplomàcia ciutadana.
 • Elevar propostes d’acció al Consell per la República.
 • Dinamitzar en el territori del Consell Local els projectes del Consell que s’hagin de dur a terme a l’interior.
 • Formació en l’ús de les eines digitals del Consell per la República.
 • Xerrades de difusió sobre el Consell (importància, missió, funcions, utilitat, etc).
 • Suport a la campanya de “Consum Estratègic” de l’ANC i campanyes similars d’altres entitats.
 • Acompanyament en la creació de caixes de resistència (familiars, locals, etc).
 • Promoure la participació en el Debat Constituent.
 • Les funcions que el Consell de Govern del Consell per la República proposi.

Més informació a https://consellrepublica.cat/consells-locals/

El Consell de Rubí: hi som, hi serem.

Fes una donació

Les aportacions econòmiques són essencials per a la supervivència de l'entitat. Ens permetrà fer activitats i ens farà més visibles arreu.

Estem al territori

El territori és el nostre espai de treball. El Consell de Rubí es coordina amb la resta de Consells Locals. Fem xarxa, coordinem-nos!

Segueix-nos a les xarxes

Expliquem-nos, anunciem-nos, fem-nos visibles arreu. Només existirem si som presents a la ciutat, a les comunitats, a les xarxes...

Adhereix-t'hi!

Hem de ser molts més. Teixim complicitats, treballem plegats per ser encara més.

Tinc un somni, un sol somni: seguir somniant. Somniar amb la llibertat, somniar amb la justícia, somniar amb la igualtat.
I tan de bo que ja no necessités somniar-les!

Martin Luther king

Segueix-nos a les xarxes socials